Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

5 HR-BIH strujni krug na

5 HR-BIH strujni krug na obje faze napajanja električnog grijača; u tom slučaju zatražite intervenciju Tehničke službe. KORISNI SAVJETI Ako izlazi hladna voda Tražite provjeru: - napona u stezaljkama termostata; - toplotne zaštite termostata; - grijućih elemenata električnog grijača. Ako voda vrije (para u slavini) Prekinite dovod električne struje u ured - aj i tražite provjeru: - podešenosti i ispravnog funkcioniranja termostata; - naslaga vapnenca stvorenih u kotlu i njegovim sastavnim dijelovima. Nedovoljna količina tople vode Tražite provjeru: - pritiska u vodovodnoj mreži; - stanja cijevi tople vode; - električnih sastavnih dijelova. U SVAKOM SLUČAJU, NEMOJTE SAMI NASTOJATI POPRAVITI UREDAJ, VEĆ SE UVIJEK OBRATITE STRUČNOM OSOBLJU. Ovaj proizvod je u skladu s Direktivom WEEE 2012/19/EU. Simbol precrtane kante za smeće na uređaju ili na pakiranju označava da se proizvod po isteku vijeka trajanja mora odložiti na odvojeno odlagalište. Stoga će korisnik trebati predati uređaj po isteku vijeka trajanja prikladnim općinskim sabirnim centrima za odvojeno odlaganje električne i elektroničke opreme. Kao alternativa samostalnom upravljanju otpadom, moguće je uređaj koji se želi zbrinuti predati prodavaču Kod pro-davača elektronskih proizvoda s tržišnim prostorom od najmanje 400 m2 moguće je također predati bez naknade i bez obveze kupovine, elektronske proizvode za zbrinjavanje čije su dimenzije manje od 25 cm. Prikladno odvojeno zbrinjavanje za slijedeće korištenje uređaja koji je namijenjen reciklaži, obradi i zbrinjavanju otpada na ekološki prihvatljiv način, doprinosi izbjegavanju mogućih negativnih učinaka na okolinu i na zdravlje, te pospješuje ponovnu primjenu i/ili reciklažu materijala od kojih su izrađeni uređaji. 8

Fig. 1 (I) Attenzione: Utilizzare un rubinetto per scaldacqua sopralavello. (D) Vorsicht: Mischbatterie für Übertischwarmwasserspeicher benützen. (GB) Warning: To use mixing-tap for above sink water heater. (F) Attention: Utiliser une robinetterie pour chauffe-eau modèle sur-évier. (NL) Opgelet: gebruik een kraan voor een boiler model boven de gootskeen. (H) Figyelem: Csaptelep a mosogató fölötti vízmelegítőhöz! (CZ) Upozornění: Používat baterie pro typ ohřiívače s umístěním nad dřez. (PL) Uwaga: należy zamontować baterię mieszającą przeznaczoną do ogrzewaczy instalowanych nad zlewem. (HR-BIH) Pozor: upotrebljavajte slavinu za grijač vode postavljen iznad umivaonika. R R = Acqua calda (rosso) Warmwasser (rot) Hot water (red) Eau chaude (rouge) Warmwater (rood) Melegvíz (piros) Teplá voda (červená) Woda gorąca (czerwony) Topla voda (crveno) B R B = Acqua fredda (blu) Kaltwasser (blau) Cold water (blue) Eau froide (bleu) Koudwater (blauw) Hidegvíz (kék) Studená voda (modrá) Woda zimna (niebieski) Hladna voda (plavo) B