Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

HR-BIH Zabranjuje se

HR-BIH Zabranjuje se korištenje cijevi hidrauličnih instalacija, grijanja ili plina za uzemljenje na ured - aju. Ured - aj nije zaštićen od posljedica udara groma. Prije stavljanja u rad, provjerite da napon u strujnoj mreži odgovara vrijednosti navedenoj na pločici ured - aja te da je isti napunjen vodom. Stavljanje u rad i kolaudacija Prije stavljanja pod napon napunite grijač vodom iz vodovodne mreže. Podesite gumb (F na sl. 6) na odabrani položaj, utaknite utikač u utičnicu ili namjestite prekidač na položaj “ON”. Provjeravajte rad sve do kraja pvog ciklusa zagrijavanja, što će označiti gašenje kontrolne žaruljice. U fazi zagrijavanja, širenje vode može prouzročiti kapanje iz slavine: radi se o uobičajenoj pojavi i ne znači da je slavina pokvarena. Nemojte čvršće zatvarati slavinu da ne bi ste oštetili brtvilo. Podešavanje temperature rada Temperaturu vode možete odabrati pomoću gumba (F na sl. 6) i podesiti je izmed - u otprilike 40 i 80°C. Savjetujemo vam postavljanje temperature grijača vode na 60°C radi: - smanjenja stvaranja naslaga vapnenca; - smanjenja gubitka topline; - izbjegavanja opasnosti od razmnožavanja bakterija. Zaštita od zaled - ivanja Ako u prostoriji u kojoj je ured - aj instaliran može doći do sniženja temperature na vrlo nisku razinu, namjestite gumb (F na sl. 6) na položaj *. Kontrolna žaruljica (A na sl. 4) ostaje upaljena tijekom faze zagrijavanja. PRAVILA ODRŽAVANJA (za ovlašteno osoblje) ! POZOR! Točno slijedite opće napomene i pravila sigurnosti nabrojena na početku teksta i obvezno se pridržavajte svega navedenog. Bilo kakvu intervenciju ili postupak održavanja mora izvršiti osposobljeno osoblje (koje posjeduje sve uvjete po važećim propisima o tom pitanju). Prije vršenja bilo kakvog postupka održavanja i/ili zamjene sastavnih dijelova, isključite ured - aj iz električne mreže pomoću vanjskog prekidača; ako je potrebno, ispraznite grijač vode. ! Zamjena nekih dijelova Ponovno aktiviranje dvopolnog osigurača U slučaju nepravilnog pregrijavanja vode zaštitni toplinski prekidač, u skladu s pravilima CEI-EN, prekida električni strujni krug na obje faze napajanja električnog grijača. Ured - aj se ponovno stavlja u rad na slijedeći način: 83 Vidi upozorenje pod točkama 20, 26, 28 Električnim se dijelovima (električni grijač, termostat, kontrolna žaruljica) pristupa skidajući poklopac C te odvijajući vijke D (sl. 4). Da bi ste zamijenili termostat, potrebno ga je isključiti iz električne mreže i izvući iz njegovog ležišta na električnom grijaču. Da bi ste zamijenili električni grijač, potrebno je odviti matice (A na sl. 6) šesterostranim ključem od 10 mm. Tijekom ponovnog montiranja, pazite da položaj brtvila prirubnice, termostata, električnog grijača i cijevi (u njihovim ležištima) odgovara onome originalnom. Nakon svakog vad - enja prirubnice savjetujemo zamjenu brtvila. Na kraju navedenih postupaka a prije stavljanja pod napon, provjerite da je ured - aj napunjen vodom. Postupci održavanja Nakon svake godine rada potrebno je izvršiti slijedeće postupke: - isprazniti ured - aj i razmontirati prirubnicu; - brižljivo ukloniti vapnenac s električnog grijača; ako ne želite koristiti u tu svrhu namijenjene kiseline, ovaj postupak možete obaviti mrveći vapnenačku naslagu alatom koji nije od metala, pazeći da ne oštetite ovoj električnog grijača; - nakon svakog vad - enja prirubnice savjetujemo zamjenu brtvila. Kod ponovnog montiranja električnog grijača, par za stiskanje matica (A na sl. 6) mora biti izmed - u 7 i 10 N/m. Obavezno obavite “unakrsno” stiskanje. Na kraju navedenih postupaka a prije stavljanja pod napon, provjerite da je ured - aj napunjen vodom.

- ostavite ga da se ohladi; - okrenite gumb (F na sl. 6) u položaj maksimalne temperature; - skinite poklopac C odvijajući vijke D (sl. 4); - isključite termostat (T na sl. 6) iz električne mreže; - križnim odvijačem pritisnite točku A na sl. 9 sve dok ne okine. Kod ponovnog montiranja proslijedite u obratnom smjeru, pazeći da sastavne dijelove pravilno namjestite. Na kraju navedenih postupaka a prije stavljanja pod napon, provjerite da je ured - aj napunjen vodom. PRAVILA UPORABE ZA KORISNIKA - Izbjegavajte stavljati ispod grijača vode bilo kakav predmet i/ili ured - aj koji bi se mogao oštetiti u slučaju curenja vode. - U slučaju da vodu nećete koristiti duže vrijeme potrebno je: isključiti napajanje ured - aja električnom strujom namještanjem vanjskog prekidača u položaj “OFF” te zatvoriti slavine hidrauličnog kružnog toka. - Istjecanje tople voda temperature preko 50°C iz slavina može prouzročiti ozbiljne opekotine koje mogu biti i smrtonosne. Djeca, nemoćne i stare osobe su u većoj mjeri izloženi opasnosti od opekotina. - Korisniku se zabranjuje vršenje redovnog i izvanrednog održavanja ured - aja. - Ako sumnjate u kvar, prije no što zatražite intervenciju Tehničke službe ipak provjerite da nedostatak u radu možda ne ovisi o drugim uzrocima kao što su trenutni nedostatak vode ili električne struje. ! ! ! ! ! POZOR! Točno slijedite opće napomene i pravila sigurnosti nabrojena na početku teksta i obvezno se pridržavajte svega navedenog. Preporuke za korisnika Vidi upozorenje pod točkama 1, 2, 3 Vidi upozorenje pod točkom 4 – U slučaju zamjene električnog kabela, obratite se stručnom osoblju. Vidi upozorenje pod točkama 5, 6, 8 HR-BIH Vidi upozorenje pod točkom 21 – Čišćenje vanjskih dijelova vrši se pomoću krpe navlažene u osapunjenoj vodi. ! ! Vidi upozorenje pod točkom 21 – Čišćenje vanjskih dijelova vrši se pomoću krpe navlažene u osapunjenoj vodi. Vidi upozorenje pod točkama 22, 23 Funkcioniranje Uključenje grijača vode vrši se utakanjem utikača u utičnicu ili pomoću dvopolnog prekidača. Kontrolna žaruljica (A na sl. 4) ostaje uključena samo tijekom ciklusa zagrijavanja; u ovoj fazi širenje vode može prouzročiti kapanje vode iz slavine: radi se o uobičajenoj pojavi i ne znzči da je slavina pokvarena. Nemojte čvršće zatvarati slavinu da ne bi ste oštetili brtvilo. Kad se dostigne odabrana temperatura, termostat će automatski isključiti električni grijač. Uobičajena je pojava da se, u završnoj fazi zagrijavanja, termostat više puta uključi i isključi. Tijekom uobičajenog rada može se dogoditi da električni grijač proizvodi šumove u ured - aju, do kojih dolazi zbog toplotne izmjene; moguće je, osim toga, da se hidraulički spojevi zagriju. Podešavanje temperature rada Temperaturu vode možete odabrati pomoću gumba (F na sl. 6) i podesiti je izmed - u otprilike 40 i 80°C. Savjetujemo vam postavljanje temperature grijača vode na 60°C radi: - smanjenja stvaranja naslaga vapnenca; - smanjenja gubitka topline; izbjegavanja opasnosti od razmnožavanja bakterija. Zaštita od zaled - ivanja Ako u prostoriji u kojoj je ured - aj instaliran može doći do sniženja temperature na vrlo nisku razinu, namjestite gumb (F na sl. 6) na položaj *. Kontrolna žaruljica (A na sl. 4) ostaje upaljena tijekom faze zagrijavanja. Ponovno aktiviranje dvopolnog osigurača U slučaju nepravilnog pregrijavanja vode zaštitni toplinski prekidač, u skladu s pravilima CEI-EN, prekida električni 84