Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

HR-BIH Legenda: Simbol

HR-BIH Legenda: Simbol SIGURNOSNE MJERE Ref. ! ! Upozorenje Značenje Nedostaci u odnosu na napomenu mogu izazvati ozljede, u krajnjem slučaju i smrtne, za osobe Nedostaci u odnosu na napomene mogu izazvati oštećenja, u krajnjem slučaju čak i znatna, za stvari, biljke i žßivotinje Obavezno pridržavanje općih ili specifičnih sigurnosnih mjera za proizvod. Rizik Simbol 1 Ne poduzimajte radnje koje uključuju otvaranje uređaja. Udar električne struje. Ozljede od opeklina zbog zagrijanih komponenti ili oštrih rubova i izdanaka. ! 2 Ne palite ili gasite uređaj umetanjem ili izvlačenjem utikača iz utičnice. Udar električne struje zbog neizoliranog vodiča, utikača ili utičnice. Udar električne struje zbog neizoliranog vodiča. Ozljeda zbog pada predmeta sa uređaja usljed vibracija. 3 Ne oštećujte kabel električnog napajanja. ! 4 Ne ostavljajte predmete na uređaju. Ozljeda zbog pada predmeta sa uređaja usljed vibracija. ! ! 5 Ne penjite se na uređaj. Ozljeda zbog pada uređaja. Oštećenje uređaja ili predmeta ispod usljed pada uređaja usljed odvajanja s nosača. ! 6 Ne čistite uređaj a da ga prethodno niste ugasili ili isključili vađenjem utikača iz utičnice, ili preko prekidača. Električni udar zbog komponenti pod naponom. ! 7 8 Postavite uređaj na jaki zid koji nije izložen nikakvim vibracijama. Napravite sve električne spojeve koristeći vodiče sa prikladnim presjekom. Buka tijekom rada. Požar zbog pregrijavanja kabela uslijed prolaza struje kroz nedovoljno dimenzionirane vodiče. ! ! 9 Resetirajte sve sigurnosne i kontrolne funkcije nakon rada na uređaju i provjerite da rade u redu prije ponovne upotrebe uređaja. Šteta ili blokada uređaja zbog rada bez kontrole. ! 10 Ispraznite uređaje koji mogu sadržavati toplu vodu, preko slavine, prije njihovog premještanja. Ozljede zbog opeklina. ! 11 Kod čišćenja kamenca pridržavati se svih mjera sigurnosti navedenih u uputama, prozračiti ambijent, koristiti zaštitne maske, koristiti pravilnu mješavinu kemikalija, zaštititi uređaj i okolne objekte. Ozljede usljed kontakta kože ili očiju sa kiselinama, ili usred udisanja otrovnih para. Oštećenje uređaja ili okolnih predmeta korozijom usljed djelovanja kemikalija. ! 12 Ne koristite nikakve insekticide, otapala ili agresivne deterdžente za čišćenje uređaja. Oštećenja na plastici ili bojanim dijelovima. 79

HR-BIH Savjeti za sprječavanje širenja legionele (na osnovu europske norme CEN/TR 16355) Obavijest Legionela je bakterija malih dimenzija, štapićastog oblika, te je prirodni sastojak svih slatkih voda. Legionarska bolest je ozbiljna plućna infekcija čiji je uzrok udisanje bakterije Legionella pneumophilia ili drugih vrsta Legionelle. Bakterija se često nalazi u vodovodnim sistemima stambenih prostora, hotela i u vodi koja se koristi u klima uređajima ili u sistemima za hlađenje zraka. Zbog toga glavnu intervenciju protiv bolesti predstavlja prevencija koja se ostvaruje provjerama prisutnosti organizma u vodovodnim sistemima. Europska norma CEN/TR 16355 pruža preporuku u vezi najbolje metode prevencije širenja legionele u sistemima pitke vode uz održavanje na snazi važećih dispozicija na nacionalnoj razini. Opće preporuke "Optimalni uvjeti za širenje legionele." Sljedeći uvjeti pospješuju širenje legionele: • Temperatura vode između 25 °C i 50 °C. S ciljem ograničenja širenja bakterije legionele, temperatura vode se treba održavati unutar granica koje onemogućuju rast ili određuju minimalan rast posvuda gdje je to moguće. U protivnom, potrebno je sanirati sistem pitke vode pomoću termičke obrade. • Voda stajaćica. U svrhu izbjegavanja stajanja vode duže vremena, u svim dijelovima sistema pitke vode, potrebno je vodu koristiti ili pustiti da obilno teče najmanje jednom tjedno; • Hranjive tvari, biofilm ili sediment koji je prisutan unutar sistema, uključujući i u sistemima za grijanje vode, itd. Sediment može pospješiti širenje bakterije legionele te ga je potrebno redovito uklanjati iz sistema za spremanje, grijanje vode, iz ekspanzijskih posuda s vodom stajaćicom (na primjer jednom godišnje). Što se tiče ove vrste akumulativnog grijača vode, ukoliko 1) je uređaj ugašen određeno vrijeme [mjesecima] ili 2) ukoliko se temperatura vode održava konstantnom između 25°C i 50°C, bakterija legionele mogla bi se razviti unutar spremnika. U tim slučajevima, kako bi se ograničilo širenje legionele, potrebno je primijeniti takozvani “ciklus termičke sanacije". Akumulativni elektromehanički grijač vode prodaje se s termostatom postavljenim na temperaturu višu od 60 °C, što znači da omogućava izvršavanje “ciklusa termičke sanacije" s ciljem ograničavanja širenja legionele unutar spremnika. Taj je ciklus prikladan za primjenu u sistemima proizvodnje tople sanitarne vode i odgovara preporukama za sprječavanje _irenja legionele koje su navedene u Tablici 2 norme CEN/tR 16355. Ref. u prilogu C Temperatura Talog Sediment Tablica 2 - Vrste sistema tople vode Hladna i topla voda odvojene Hladna i topla voda miješane Skladištenje nije prisutno Nije prisutan protok tople vode C.1 - - - S protokom tople vode Skladištenje Nije prisutan protok miješane vode S protokom miješane vode Skladištenje uzvodno od ventila za miješanje nije prisutno Nije prisutan protok miješane vode C.2 C.3 C.4 C.5 ≥ 50 °C e U akumulaci ≥ 50 °C e jskim grijačima vode a ≤ 3 l b - ≤ 3 l b Termička dezinfekcij d - - ukloniti c ukloniti c - S protokom miješane vode C.6 Termička dezinfekcij d ≤ 3 l b - Skladištenje uzvodno od ventila za miješanje Nije prisutan protok miješane vode C.7 U akumulaci jskim grijačima vode a - ukloniti c S protokom miješane vode C.8 ≥ 50 °C e Termička dezinfekcij d ≤ 3 l b ukloniti c Skladištenje uzvodno od ventila za miješanje nije prisutno Nije prisutan protok miješane vode C.9 Termička dezinfekcij d - - S protokom miješane vode C.10 Termička dezinfekcij d ≤ 3 l b a na temperaturi >55°C cijeli dan ili najmanje 1h dnevno >60°C. b Volumen vode koji se nalazi u cjevovodima između sistema za protok i slavine s većom udaljenosti u odnosu na sistem. c Ukloniti sediment akumulacijskog grijača vode u skladu s lokalnim uvjetima, u svakom slučaju barem jednom godišnje. d Termička dezinfekcija u trajanju od 20 minuta na temperaturi od 60°, u trajanju od 10 minuta na 65°C ili od 5 minuta na 70°C na svim točkama preuzimanja barem jednom tjedno. e Temperatura vode u protočnom prstenu ne smije biti niža od 50°C. - Nije Traženo - 80