Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

HR-BIH OPĆE NAPOMENE

HR-BIH OPĆE NAPOMENE POZOR! 1. Ovaj se priručnik smatra bitnim i sastavnim dijelom proizvoda. Treba ga uvijek čuvati zajedno s ured-ajem pa i u slučaju ustupanja drugom vlasniku ili korisniku i/ili njegovom premještanju na drugu instalaciju. 2. Pozorno pročitajte upute i napomene iz ovog priručnika jer će vam one pružiti važne podatke koji se odnose na sigurnost instaliranja, uporabe i održavanja. 3. Instalaciju i prvo puštanje uređaja u rad treba da izvrši stručno osposobljeno osoblje, u skladu sa važećim nacionalnim propisima i eventualnim smjernicama od strane lokalnih vlasti i organa zaduženih za javno zdravlje. U svakom slučaju prije pristupanja terminalima, potrebno je isključiti sve krugove za napajanje. 4. Zabranjuje se uporaba uredaja u svrhe drugačije od navedenih. Proizvod-ač nije odgovoran za štetu nastalu uslijed nepravilne, pogrešne i nerazborite uporabe, odnosno uslijed nepoštivanja uputa navedenih u ovom priručniku. 5. Pogrešno instaliranje može prouzročiti štetu ljudima, životinjama i stvarima, a za koju se Proizvod-ač ne smatra odgovornim. 6. Dijelove pakovanja (metalne spojnice, plastične vrećice, polistirol, itd.) se ne smije ostavljati na dohvat dijece, jer bi mogli biti opasni. 7. Uređajem mogu rukovati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje nemaju potrebna znanja, samo u slučaju da su pod nadzorom ili nakon što su im pružene odgovarajuće upute za upotrebu uređaja, te nakon što su razumjeli povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanja za koje je zadužen korisnik ne smiju izvršavati djeca bez nadzora. 8. Zabranjuje se dirati ured-aj mokrim dijelovima tijela ili bosih nogu. 9. Eventualne popravke, operacije održavanja, hidraulične i električne priključke trebalo bi provoditi samo osposobljeno osoblje uz primjenu isključivo originalnih rezervnih dijelova. Ne pridržavanje gore navedenog može dovesti u pitanje sigurnost i prouzročiti prestanak važenja svake odgovornosti od strane korisnika. 10. Temperatura tople vode podešava se termostatom koji služi i kao sigurnosna naprava na resetiranje u svrhu izbjegavanja opasnog povišenja temperature. 11. Električni je priključak potrebno izvršiti kako je opisano u odjeljku koji o njemu govori. 77

12. Ukoliko je uređaj opremljen kabelom za napajanje, u slučaju zamjene istoga, potrebno se obratiti ovlaštenom servisu za pomoć ili osposobljenom stručnom osoblju. 13. U slučaju da se uređaj za osiguranje protiv previsokog tlaka isporučuje zajedno s uređajem, isti se ne smije nedozvoljeno mijenjati te ga je povremeno potrebno pustiti u rad kako bi provjerili da nije blokiran ili kako bi uklonili eventualne naslage kamenca. Za države koje su primijenile normu EN 1487 obavezno je na ulaznu cijev za vodu uređaja primijeniti sigurnosni sklop u skladu sa gore navedenom normom čiji maksimalni tlak treba da iznosi 0,7 MPa i koji se treba sastojati od najmanje jedne slavine za presretanje, jednog ventila za zadržavanje, jednog sigurnosnog ventila, jednog uređaja za prekid hidrauličnog opterećenja. 14. Kapanje iz uređaja za osiguranje protiv previsokog tlaka, iz sigurnosne skupine EN 1487, smatra se normalnim u fazi grijanja. Zbog toga je potrebno spojiti na odvod, koji se u svakom slučaju ostavlja otvorenim prema atmosferi, cijev za drenažu instaliranu u neprekidnom padu prema dolje i na mjestu gdje nema leda. 15.Neophodno je isprazniti uređaj ukoliko će isti ostati van upotrebe i/ili biti smješten u prostoriju u kojoj dolazi do zaleđivanja. 16. Dovodna topla voda na temperaturi većoj od 50 °C prema slavinama koje se koriste može smjesta prouzročiti teške opekline. Ovom su riziku najviše izložena djeca i starije osobe. Iz tog se razloga savjetuje upotreba termostatskog ventila za miješanje kojeg treba zavrnuti na izlaznu cijev za vodu uređaja koja je obilježena crvenim ovratnikom. 17. U blizini uređaja ne smije se nalaziti nikakav zapaljiv predmet. HR-BIH 78