Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

Üzembe helyezés előtt

Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján feltüntetett értékeknek, valamint arról, hogy a vízmelegítő nem üres. Ha a készülékhez nincs csatlakozó kábel, akkor fixen kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni vagy merev csővel vagy rögzített elhelyezéső vezetékkel. Üzembe helyezés és minőségátvétel Mielőtt a készüléket feszültség alá helyezi, gondoskodjon vízzel való feltöltéséről. Állítsa a hőfokszabályzó gombot (6.ábra F) a kívánt állásba, dugja be a csatlakozó dugót vagy állítsa a kétsarkú kapcsolót „ON” állásba. Kísérje figyelemmel a teljes első felfűtési ciklust, amelyet az ellenőrző lámpa lekapcsolása jelez. A felfűtési szakaszban, a víz hőtágulása miatt, a csapoknál csepegés tapasztalható, ez a jelenség normálisnak tekinthető és nem a vízcsap meghibásodását jelzi. Ne próbálja megerőltetni a csapot, mert tönkreteheti a tömítéseket. Működési rendellenesség esetén olvassa el figyelmesen a KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK fejezetben foglaltakat. Üzemi hőmérséklet szabályzása A víz hőmérsékletét a szabályzógomb segítségével lehet beállítani (6.ábra F), a hőmérsékleti tartomány kb. 40 és 80°C között van. Tanácsos a víz hőmérsékletét 60°C-ra beállítani, azért hogy: - Kisebb legyen a képződő vízkő mennyisége; - Csökkenjen a hőveszteség; - Elkerülhető legyen a bakteriológiai fertőzés veszélye. Fagyvédelmi funkció Amennyiben a helység hőmérséklete, ahol a készüléket beszerelték, fagypont alatti hőmérséklet veszélyének van kitéve, a hőmérséklet szabályzó gombot (6.ábra F) helyezze * állásba. Az ellenőrző lámpa (4.ábra A) égni fog a felfűtési szakasz alatt. KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK (szakember részére) HU ! FIGYELEM! A szöveg elején található általános biztonsági előírásokat maradéktalanul és kötelező jelleggel be kell tartani! A készüléken javítást és karbantartást csak szakember végezhet a hatályos szabványok előírásainak betartása mellett. A karbantartási munkák megkezdése, illetve alkatrészcsere előtt kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról a külső kapcsoló segítségével, szükség esetén eressze le a készülék vizét. ! Ld a 20, 26, 28 számú figyelmeztetéseket Esetleges alkatrészcsere Ha az elektromos alkatrészekhez szeretne hozzáférni (fűtőbetét, termosztát, ellenőrző lámpa), vegye le a C jelű burkolatot, ehhez csavarja ki a D jelű csavarokat (4.ábra). Ha a termosztátot kell elérnie, kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csavarja le a fűtőbetétről. Ha a fűtőbetéthez kell hozzáférnie, 10 mm-es hatszögkulccsal csavarja ki a csavarokat (6.ábra A). Összeszereléskor figyeljen, hogy a perem tömítés, a termosztát, a fűtőbetét és a csövek (a nekik kialakított helyen) eredeti helyzetükben álljanak. A perem kiszerelésével járó bármilyen munkálat elvégzése után tanácsos a tömítést kicserélni. A fenti munkálatok elvégzése után, mielőtt feszültség alá helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készüléket vízzel feltöltötték. Időszakos karbantartás Minden egy évnyi mőködés után végezze el az alábbiakat: - eressze le a vizet a készülékből és vegye ki a fűtőbetétet; - ávolítsa el a vízkövet a fűtőbetét elemeiről, ha nem savazással végzi a műveletet, akkor óvatosan törje le a lerakódásokat, de kerülje fémtárgyak használatát, ügyeljen, nehogy megsértse a főtőbetét bevonatát; - a fűtőbetét kiszerelésével járó bármilyen munkálat elvégzése után tanácsos a tömítést kicserélni. A fűtőbetét visszaszerelésekor a csavarrögzítő elemnek (6.ábra A) 7 és 10 N/m között kell lennie. Kötelező a „kereszt” típusú rögzítés betartása. A fenti munkálatok elvégzése után, mielőtt feszültség alá helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készüléket vízzel feltöltötték. 55

HU Kétpólusú biztosíték reaktiválása A víz túlmelegedése esetén a biztonsági hőkapcsoló (CEI-EN szabványnak megfelelő) megszakítja az elektromos áramkört a fűtőbetét mindkét fázisánál. A készülék működésének reaktiválásához az alábbiakat kell tennie: - hagyja kihőlni; - csavarja a szabályzógombot (6.ábra F) a maximális hőfok állásba; - a D jelű csavarok kicsavarásával vegye le a C burkolatot (4.ábra); - kapcsolja le a termosztátot az elektromos hálózatról (6.ábra T); - csillagcsavarhúzóval nyomja kattanásig a 9.ábra A pontját. Összeszereléskor járjon el megfordított sorrendben, ügyeljen az alkatrészek megfelelő elhelyezésére. A fenti munkálatok elvégzése után, mielőtt feszültség alá helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készüléket vízzel feltöltötték. HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE ! FIGYELEM! A szöveg elején található általános biztonsági előírásokat maradéktalanul és kötelező jelleggel be kell tartani! A felhasználó figyelmébe! - A vízmelegítő alá ne helyezzen semmilyen tárgyat és/vagy készüléket, ami a készülék esetleges csepegése miatt károsodhat. - Ha a készülék tartósan használaton kívül van, szükséges: Áramtalanítsa a készüléket a külső kapcsoló „OFF” helyzetbe állításával; Zárja el a vízvezetékrendszer csapját. - A vízcsapból kifolyó 50°C-ot meghaladó hőmérsékletű melegvíz komoly égési sérülést vagy akár halálos kimenetelű égési sérülést is okozhat. Gyermeke, mozgáskorlátozottak, illetve idős személyek vannak leginkább az égés veszélyének kitéve. - Tilos magának a felhasználónak elvégeznie a rendszeres karbantartásokat és az eseti javításokat. - Mielőtt meghibásodás gyanúja miatt szervizt hív, győződjön meg arról, hogy a hibás működés nem egyéb ok miatt következett be, mint vízhiány vagy áramkimaradás. ! ! ! ! ! ! Ld az 1, 2, 3 számú figyelmeztetéseket Ld. a 4 számú figyelmeztetést – Az elektromos csatlakozó kábel cseréjét csak szakember végezheti el. Ld az 5, 6, 8 számú figyelmeztetéseket Ld. a 21 számú figyelmeztetést – A burkolta tisztításához szappanos vizet használjon. Ld. a 21 számú figyelmeztetést – A burkolta tisztításához szappanos vizet használjon. Ld. a 22, 23 számú figyelmeztetéseket Üzemben tartás A készülék bekapcsolható a csatlakozó dugó bedugásával vagy a kétsarkú kapcsoló megnyomásával. Az ellenőrző lámpa (4.ábra A) csak felfőtési szakaszban világít, a víz tágulásának ebben a szakaszában a csapoknál enyhe csöpögés tapasztalható, ez a jelenség teljesen normális, nem jelent semmilyen meghibásodást. Ne erőltesse a csapokat, nehogy tönkretegye azok tömítéseit. A termosztát automatikusan lekapcsolja a fűtőbetét működését, mihelyt a víz eléri a kiválasztott hőfokot. A felfűtési szakasz végén természetesnek tekinthető, hogy a termosztát többször ki-, bekapcsol. A normális működés során elképzelhető, hogy az elektromos fűtőbetét, a hőcsere következtében a készülék belsejében kisebb zajt kelt, az is elképzelhető, hogy a vízbekötések is felmelegszenek. Üzemi hőmérséklet szabályzás A vízhőmérsékletet 40 és 80°C között lehet beállítani a szabályzó gomb (6.ábra F) segítségével. Tanácsos a víz hőmérsékletét 60°C-ra beállítani, azért hogy: - Kisebb legyen a képződő vízkő mennyisége; - Csökkenjen a hőveszteség; - Elkerülhető a bakteriológiai fertőzés veszélye. 56