Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

A hőfertőtlenítéses

A hőfertőtlenítéses ciklus nem pusztít el minden tartályban lévő Legionella baktériumot. Éppen ezért, amennyiben a víz beállított hőmérséklete 55 °C alá csökken, a Legionella baktérium újból felbukkanhat. Figyelem: a tartályban lévő víz hőmérséklete súlyos égési sérüléseket okozhat. Gyermekek, fogyatékkal élők és idősek fokozottabb veszélynek vannak kitéve. Ellenőrizze a víz hőmérsékletét, mielőtt fürdene vagy tusolna. A VÍZMELEGÍTŐ LEÍRÁSA (ld. 4 ábra) A. Ellenőrző lámpa B. Hőfokszabályzó gomb C. Elülső burkolat TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK A műszaki jellemzőkre vonatkozóan tanulmányozza az adattáblán lévő adatokat (a víz bevezető és víz kivezető csövek mellett lévő címke). Az energia adatok és a Termék Adattáblán lévő további adatok (A Melléklet, mely szerves része a kézikönyvnek) meghatározása a 812/2013 éa 814/2013 EZ Irányelvek alapján történt. A címke és megfelelő adattábla nélküli termékek vízmelegítő és napelemes berendezések együttesének esetében a 812/2013 szabályozás szerint nem alkalmazhatók ezeknek az együtteseknek a gyártásakor. A szabályzókarral felszerelt termékek termosztátja a beállítási pozícióba lett állítva, a Termék Adattábláján jelezve (A Melléklet), mely szerint a vonatkozó energetikai besorolást a gyártó adta meg. Ez a berendezés megfelel az IEC 60335-1; IEC 60335-2-21 nemzetközi elektromos biztonsági szabványoknak. A gépen elhelyezett CE jelölés tanúsítja az alábbi közösségi irányelveknek való megfelelőséget, mely megfelel a lényegi követelményeknek: - LVD Alacsony Feszültségek Irányelve: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106. - EMC Elektromágneses Kompatibilitás: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. - RoHS2 Veszélyes Anyagok miatti Kockázat: EN 50581. - ErP Energiafelhasználó termékek: EN 50440. BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK (szerelőknek) Termék Információk 5 2,6 Kg Mosdókagyló fölött Mosdó kagyló alatt Tanulmányozza az adattáblát 2,182 2,366 XXS 15 dB 38,8% 36,4% 5 HU ! FIGYELEM! A szöveg elején található általános biztonsági előírásokat maradéktalanul és kötelező jelleggel be kell tartani! A készülék beszerelését és beüzemelését csak szakember végezheti el a hatályos szabványok, nemzeti szakhatóságok és az ÁNTSZ előírásainak betartása mellett. Figyelem: a készülék szabad kifolyású (nyomás alá nem helyezhető) és csak a vízvételi pont közelében szerelhető fel. Az elektromos és hidraulikus bekötéseket a hatályos szabványoknak megfelelően kell elvégezni. A készülék a víz forráspont alatti hőmérsékletre való felmelegítésére szolgál. Csak a készülék őrtartalmának és teljesítményének megfelelően méretezett használati melegvízhálózatra csatlakoztatható. A készülék bekötése előtt elvégzendő teendők: - Ellenőrizni kell, hogy a készülék jellemzői (ld. adattábla) megfelelnek a fogyasztó igényeinek. - Ellenőrizni kell, hogy a beszerelés a hatályos előírások alapján megfelel a készülék IP védettségének (víz elleni védettség). - A készülék csomagolásán és adattábláján található figyelmeztetéseket el kell olvasni. 53

54 HU A készülék beszerelése A készülék kizárólag beltérben helyezhető el a hatályos szabványok figyelembe vétele mellett és a következők betartásával, tekintettel az alábbi körülményekre: - Nedvesség: ne szerelje fel a készüléket zárt (nem szellőző) és nedves térben. - Fagy: ne szerelje fel a készüléket olyan helységben, ahol fennáll a valószínűsége annak, hogy a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. - Napsugárzás: ne tegye a készüléket közvetlen napsütésnek kitett helyre, akkor sem, ha üvegfelület védi. - Por / gőzök / gázok: ne szerelje a készüléket agresszív hatású savas gőzökkel teli, poros vagy gázveszélyes helységbe - Elektromos kisülés: ne szerelje a készüléket közvetlenül feszültségingadozástól nem védett elektromos vezetékre. ! Ld. a 26 számú figyelmeztetést ! ! ! Ld. a 9 számú figyelmeztetést - Amennyiben a készüléket a megadottól eltérő szerkezetű falra szerelik, mint tégla vagy üreges tégla, korlátozottan statikus válaszfal, akkor a teherviselő felfüggesztést előzetesen statikus vizsgálatnak kell alávetni. A készüléket a tartozékként adott konzollal és a két db 6 mm átmérőjű csavarral kell felszerelni. Ld. a 10 számú figyelmeztetést A nemzeti előírások szigorításokat tartalmazhatnak a fürdőszobai beszerelés tekintetében. Ilyen esetben a hatályos szabványban megállapított minimális oldaltávolságok az irányadók. A készüléket a vízvételi ponthoz a lehető legközelebb kell felszerelni, hogy a vízcsövek mentén a hőveszteséget korlátozni lehessen. Ld. a 20 számú figyelmeztetést Vízbekötés A vízbekötés előtt a rendszert alaposan át kell öblíteni, hogy a készülék helyes működését akadályozó, szerelésből származó maradványok és szennyeződések eltávozzanak. A vízmelegítő kimenő és bejövő csonkjait olyan idomokkal és csövekkel kell csatlakoztatni, amelyek ellenállnak az üzemi nyomásnak és a 80°C-ot elérő, illetve esetenként meghaladó hőmérsékletű melegvíznek. Hálózati vízoldalról a készülék elektromos szigetelése céljából tanácsos szigetelő (dielektrikus) csatlakozó idomokat használni. A bejövő csonkot (kék színő gumigallér jelzi) és kimenő csonkot (piros gallér) a rendszer megfelelő csöveihez kell csatlakoztatni. Az E jelő karmantyút kulccsal kell megszorítani, ld. 4.ábra. Alacsonyabb hálózati nyomás esetén a készüléket nem több mint egy méterrel a vízcsap magassága fölé (3.ábra), és nem több mint 2 méterrel melléje szereljük fel. Ha az említett távolságok nagyobbak, akkor a melegvíz ágba légtelenítő szelepet kell beépíteni. Töltse fel a készüléket és folyassa a vizet néhány másodpercen keresztül. A teljesen megnyitott csapból folyó víz nem haladhatja meg az 5 liter/perc hozamot, ezért a DIN 44531 szabványnak megfelelően a vízhozamot korlátozni kell a szelep állításával (5.ábra). Ha a víz keménysége magas értéket mutat, a készülék belsejében gyorsan jelentős mennyiségű vízkő keletkezhet, aminek következtében csökken a hatékonyság és károsodik az elektromos fűtőbetét. Elektromos bekötés A nagyobb biztonság érdekében az elektromos hálózatot gondosan át kell vizsgálni, hogy megfelel-e a hatályos szabványoknak, mivel a gyártó nem felel a földelés hiányából és az elektromos csatlakoztatás anomáliájából adódó károkért. ! Ld. a 24 számú figyelmeztetést - Ellenőrizze le, hogy az elektromos hálózat megfelel-e a vízmelegítő által felvett maximális teljesítménynek (ld. adattábla), és az elektromos csatlakoztatást a megfelelő keresztmetszetű, semmiképpen sem 1,5 m m 2 -nél kisebb, kábellel hajtották végre. A csatlakozó kábelt (H05 VV-F 3x1,5, átmérő 8,5 mm) a szabályzó gomb mellett elhelyezett erre kialakított nyíláson (6.ábra X) kell átdugni és végigvezetni a termosztátig (6.ábra T). Az elektromos csatlakoztatást közvetlenül a termosztát sorkapocsnál kell elvégezni (6.ábra D), figyelve a pólusokra L-N. A készülék csatlakozó kábellel és dugóval van felszerelve. A csatlakozó dugó nélküli felszereléshez a hatályos szabványoknak megfelelő kétsarkú kapcsolót (az érintkezők minimális távolsága 3 mm, legjobb, ha olvadó biztosítékkal rendelkezik) kell beiktatni. Kötelező a készülék védőföldelése, a földvezetéket (sárga-zöld színő vezeték) a fűtőbetéten erre a célra elhelyezett, jelzéssel ellátott fastonba kell rögzíteni, (ld. 6.ábra PE). A csatlakozó kábelt a készülék mellett található kábelkötegelővel kell rögzíteni. ! Ld a 11 számú figyelmeztetést Tilos a többszörös csatlakozók, hosszabbítók és átalakítók használata. Tilos a vízvezeték-, fűtés- és gázcsövek felhasználása a készülék földeléséhez. A készülék villámcsapás ellen nincs védve.