Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

Jelmagyarázat:

Jelmagyarázat: ÁLTALÁNOS ELOÍRÁSOK Hiv. Utasítások 1 2 A készüléket ne a tápkábel csatlakozó dugójának bedugásával vagy kihúzásával indítsa el illetve kapcsolja le. Veszélyek Áramütés a kábel vagy a csatlakozó sérülése miatt Áramütés a feszültség alatt lévő csupasz vezetékek miatt Személyi sérülés a tárgy leesése miatt vibrálás következtében 3 Ne okozzon sérülést a tápkábelen ! 4 Jel ! ! Ne végezzen olyan műveleteket, melyek a berendezés kinyitását vagy a telepítés eltávolítását eredményezik Ne hagyjon tárgyakat a berendezésen Jelentés A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása személyi sérülés veszélyével járhat, bizonyos körülményekben akár halállal is A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása tárgyi, növényeket vagy állatokat érintő, bizonyos körülményekben akár súlyos sérülésekkel járhat. Az általános biztonsági szabályok és a termék specifikumaira vonatkozó szabályok betartása kötelező. Áramütés veszélye feszültség alatt lévő összetevők miatt Személyi sérülés túlmelegedés miatti égési sérülés vagy éles szélek és kiálló részek miatti sérülés miatt A berendezés vagy a tárgyak sérülése a tárgy leesése miatt vibrálás következtében HU Szimb. ! ! ! 5 6 7 Ne másszon fel a berendezésre A berendezés kikapcsolása, a csatlakozó kihúzása vagy a kapcsoló kikapcsolása nélkül ne végezzen a berendezésen tisztítási műveletet A berendezést szilárd, vibrálásnak nem kitett falra telepítse Személyi sérülés a berendezésről történő leesés miatt A berendezés vagy az alatta lévő tárgyak sérülése a berendezés leesése miatt a rögzülés leválása következtében Áramütés feszültség alatt lévő részek miatt A berendezés leesése a fal leszakadása miatt, vagy zaj működéskor ! ! ! 8 Az elektromos bekötést megfelelő keresztmetszetű vezetőkkel végezze Tűz alulméretezett kábelekben elektromos áram átfolyás amiatt ! 9 10 Állítsa helyre a berendezésen végzett beavatkozás miatt érintett valamennyi biztonsági és vezérlő funkciót, mielőtt újra üzembe helyezné a berendezést Ürítse ki azokat az összetevőket, melyek meleg vizet tartalmazhatnak, kezelésük előtt légtelenítsen A berendezés sérülése vagy leállása ellenőrzés nélküli működés miatt Személyi sérülés égés miatt ! ! 11 12 Az össze tevők vízkőtelenítését a használt termék "biztonsági kártyájának" előírása szerint végezze, szellőztesse a környezetet, viseljen védőfelszerelést, kerülje az egyes termékek keveredését, védje a berendezést és a körülvevő tárgyakat Ne használjon a berendezés tisztítására rovarirtószert, oldószert vagy agresszív hatású mosószert Személyi sérülés a savas anyagok bőrrel vagy szemmel történő érintkezése, káros vegyi anyagok belégzése vagy lenyelése miatt A berendezés vagy a körülvevő tárgyak sérülése savas anyagok okozta korrózió miatt Műanyag vagy festett részek sérülése ! 51

HU Javaslatok a Legionella elszaporodásának megelőzésére (a CEN/TR 16355 európai szabvány alapján) Tájékoztatás A Legionella egy kisméretű baktérium, alakja hosszúkás, természetes összetevője valamennyi édesvíznek. A Légionárius Betegség egy súlyos tüdő fertőzés, melyet a Legionella pneumophilia baktérium vagy másik három Legionella fajta belégzése okoz. A baktérium gyakran megtalálható a háztartási, hotelek hidraulikus berendezéseiben, vagy a légkondicionálókban használt vízben, vagy a léghűtő rendszerekben. Éppen ezért a betegség elleni fő beavatkozás a megelőzés, mely hidraulikus berendezések ellenőrzéséből áll. A CEN/TR 16355 európai szabvány tartalmazza az ivóvíz rendszerekben elszaporodó Legionella megelőzését szolgáló legjobb módszereket, a nemzetközi szintű rendelkezések érvényben tartásával. Általános javaslatok "A Legionella elszaporodásának kedvező körülmények"- Az alábbi körülmények kedveznek a Legionella elszaporodásának: • A víz 25° C és 50° C közötti hőmérséklete. A Legionella baktérium elszaporodásának csökkentésére a víz hőmérsékletét tartsa az értékhatárok között, hogy megakadályozza a növekedést, vagy meghatározzon egy minimum növekedést, ahol lehetséges. Ellenkező esetben tegye higiénikussá az ivóvíz rendszert hőkezeléssel; • Pangó víz. Annak elkerülésére, hogy a víz hosszabb ideig pangjon, az ivóvíz rendszer valamennyi részén hetente legalább egyszer futtasson át vizet; • Tápanyagok, biofilm és lerakódás a berendezésben, beleértve a vízmelegítőt, stb. A lerakódás kedvez a Legionella baktérium elszaporodásának, rendszeresen el kell távolítani a tároló rendszerből, vízmelegítőből, tágulási tartályokból a pangó vízzel együtt (például évente). Ennél a típusú vízmelegítőnél például, ha 1) a berendezés egy bizonyos ideig [hónap] ki van kapcsolva, vagy 2) a víz hőmérséklete folyamatosan 25° C és 50° C között van tartva, A Legionella baktérium a tartályban elszaporodhat. Ezekben az esetekben a Legionella elszaporodásának csökkentése érdekében folyamodjon az úgynevezett "termikus fertőtlenítés ciklusához". Az elektromechanikus típusú hőtárolós vízmelegítő egy 60° C-ot meghaladó hőmérsékletre beállított termosztáttal kerül eladásra, ez azt jelenti, hogy lehetővé teszi a "termikus fertőtlenítő ciklus" elvégzését a Legionella tartályban történő elszaporodásának csökkentésére. Ez a ciklus a használati meleg víz el_őállító berendezésekben használható, és megfelel az alábbi 2. Táblázatban ismertetett CEN/tR 16355 szabvány Legionella megelőzésére vonatkozó előírásoknak. Hiv. C Mellékletben Hőmérséklet 2. Táblázat - Meleg víz előállító berendezés típusok Hideg és meleg víz külön Hideg és meleg víz keverve Tárolás nélkül Meleg víz keringetés nélkül C.1 - Meleg víz keringetéssel Kevert víz keringetése nélkül Tárolás Kevert víz keringetésével Tárolás hiánya a keverő szelep előtt Kevert víz keringetése nélkül Kevert víz keringetésével Tárolás a keverőszelep előtt Kevert víz keringetése nélkül Kevert víz keringetésével Tárolás nélkül a keverő szelep előtt Kevert víz keringetése nélkül Kevert víz keringetésével C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 ≥ 50 °C e tárolós a ≥ 50 °C e Termikus Termikus tárolós a ≥ 50 °C e Termikus Termikus vízmelegítőben fertőtlenítés d fertőtlenítés d vízmelegítőben Termikus fertőtlenítés d fertőtlenítés d fertőtlenítés d Pangás - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b Lerakódás - - távolítsa el c távolítsa el c - - távolítsa el c távolítsa el c - - a Hőmérséklet > 55Ā°C teljes napra, vagy legalább egy óra egy nap >60Ā°C. b A keringető rendszer és a csap közötti vezetékben lévő víz térfogata a rendszerhez képest nagyobb távolsággal. c Távolítsa el a lerakódást a tárolós vízmelegítőből a helyi körülményeknek megfelelően, de legalább egyszer egy évben. d Termikus fertőtlenítés 20 percig 60 °C-on, 10 percig 65 °C-on, 5 percig 70 °C-on minden mintavételi ponton hetente legalább egyszer. e A víz hőmérséklete a keringető gyűrűben nem lehet 50 °C-nál alacsonyabb. - Nincs előírás 52