Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASĺTÁSOK FIGYELEM! 1. A kézikönyv a termék lényeges szerves része. Gondosan meg kell őrizni, és minden esetben a berendezéshez kell mellékelni, új tulajdonosnak vagy felhasználónak történő átadása esetén is, és/vagy más létesítményre történő átszállítás esetén. 2. Olvassa el figyelmesen a kézikönyv előírásait és figyelmeztetéseit, mivel a biztonságos telepítésre, felhasználásra és karbantartásra vonatkozóan fontos információkat tartalmaz. 3. A berendezés telepítését és első üzembe helyezését szakember végezheti el a telepítés országában érvényben lévő szabályoknak és a helyi és közegészségügyi hatóságok előírásainak megfelelően. A sorkapcsok bekapcsolása előtt valamennyi tápkört le kell választani. 4. Tilos a berendezésnek az előírttól eltérő használata. A gyártó cég nem vállal felelősséget az olyan sérülésekért, melyek a rendeltetéstől eltérő, hibás és ésszerűtlen használatból, vagy a kézikönyv előírásainak figyelmen kívül hagyásából származnak. 5. A hibás telepítés személyi, állatokat érintő, vagy dologi kárt okozhat, ezekért a gyártó cég nem vállal felelősséget. 6. A csomagolás anyagai (tűzőkapcsok, műanyag zacskók, polisztirol hablemezek, stb.) nem kerülhetnek gyermekek kezébe, mivel ezek veszélyforrások. 7. A berendezést nyolc éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalat vagy szükséges ismeret hiányában lévő személyek, csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a berendezés használatára vagy a berendezéssel kapcsolatos veszélyek megértésére vonatkozóan utasításokkal lettek ellátva. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. 8. Tilos a berendezést mezítláb vagy nedves testrésszel érinteni. 9. Az esetleges javítást, karbantartási műveletet, hidraulikus és elektromos bekötést kizárólag szakember végezheti, kizárólag eredeti alkatrészeket használva. A fentiek figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a biztonságot, és érvényteleníti a gyártó mindennemű felelősségét. 10.A meleg víz hőmérsékletét egy funkcionális termosztát szabályozza, mely egyben alaphelyzetbe állító biztonsági berendezésként is szolgál a veszélyes hőmérséklet növekedés HU 49

HU elkerülésére. 11. Az elektromos csatlakoztatást a megfelelő bekezdés szerint kell elvégezni. 12. Amennyiben a berendezés tápkábellel van felszerelve, ennek cseréje esetén forduljon az ügyfélközponthoz vagy szakemberhez. 13. Amennyiben a berendezéshez nyomásbiztonsági berendezés tartozik, ne nyúljon hozzá, rendszeresen kell működtetni annak érdekében, hogy nem dugult-e el, távolítsa el az esetleges vízkőlerakódásokat. Azon országok számára, melyek bevezették az EN 1487 szabványt, kötelező a berendezés vízbevezető vezetékéhez ennek a szabványnak megfelelően biztonsági egységet csatlakoztatni, melynek maximum nyomásértéke 0,7MPa, és melynek legalább egy elzárócsappal, egy visszatérő szeleppel, egy biztonsági szeleppel és egy hidraulikus terhelést megszakító berendezéssel kell rendelkeznie. 14. A nyomásbiztonsági berendezésből és az EN 1587 biztonsági berendezésből a csöpögés normális a fűtési fázisban. Ezért az üritő nyilást mindig nyitva kell hagyni, és egy folyamatosan lejtő csőhöz kell csatlakoztatni, és egy jégmentes helyre kell elvezetni. 15. Ha a berendezést nem használja és/vagy fagynak van kitéve, mindenképpen ürítse le. 16. Az 50 feletti víz adagolása a használt csapokhoz azonnali súlyos sérülést okozhat. Gyermekek, fogyatékkal élők és idősek fokozottabban ki vannak téve ennek a veszélynek. Éppen ezért javasoljuk hőkeverő termosztát szelep használatát a berendezés piros körrel jelzett vízkimeneti csövére erősítve. 17. A berendezéshez ne érjen és ne legyen a közelében gyúlékony anyag. 50