Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

Aanbevelingen om de

Aanbevelingen om de ontwikkeling van de Legionella-bacterie tegen te gaan (gebaseerd op de Europese norm CEN/TR 16355) Ter informatie Legionella is een bacterie van kleine afmetingen, die een beetje op een staafje lijkt en van nature in zoet water voorkomt. De legionairsziekte is een ernstige longinfectie, veroorzaakt door het inademen van de Legionella pneumophilia bacterie of andere soorten Legionella. Deze bacterie komt vaak voor in waterinstallaties van woningen en hotels, en in het water dat gebruikt wordt voor airco's en systemen om de lucht te koelen. Om die reden is preventie de belangrijkste interventie tegen deze ziekte. Deze preventie wordt tot stand gebracht door te controleren of de bacterie in de waterinstallaties aanwezig is. De Europese norm CEN/TR 16355 verstrekt aanbevelingen voor de beste methode om de ontwikkeling van Legionella tegen te gaan in installaties met drinkbaar water, naast de van krcht zijnde voorschriften op nationaal niveau. Algemene aanbevelingen "Condities die de ontwikkeling van Legionella bevorderen". De volgende condities bevorderen de ontwikkeling van Legionella: • Temperatuur van het water tussen 25°C en 50°C. Om de ontwikkeling van de Legionella-bacterie tegen te gaan, moet de temperatuur van het water binnen limieten blijven zodat hun ontwikkeling wordt verhinderd of om waar mogelijk een minimale ontwikkeling te bewerkstelligen. Als dit niet het geval is, is een sanering van het systeem voor • Stilstaand water. Om te vermijden dat het water lange tijd stil blijft staan, moet het water op ieder deel van het systeem voor drinkbaar water worden gebruikt of moet u het water minstens eenmaal per week overvloedig laten stromen; • Voedingsstoffen, biofilm en bezinksel die in de installatie aanwezig zijn. Bezinksel kan de ontwikkeling van de Legionella-bacterie bevorderen en moet daarom regelmatig worden verwijderd uit opslagsystemen, waterverwarmers en expansievaten waar water in blijft staan (bijvoorbeeld eenmaal per jaar). Wat dit type waterverwarmer met accumulatie betreft, als 1) het toestel gedurende een zekere periode [maanden] uit staat of 2) de temperatuur van het water constant tussen 25°C en 50°C wordt gehouden, dan kan de Legionella-bacterie zich in de tank ontwikkelen. Om de ontwikkeling van Legionella in deze gevallen te verminderen, dient u in deze gevallen de "thermische saneringscyclus" toe te passen. De waterverwarmer met accumulatie van het elektromechanische type wordt verkocht met een thermostaat ingesteld op 60 C, dit betekent dat het mogelijk is om een "thermische saneringscyclus" uit te voeren om de ontwikkeling van Legionella in de tank te verminderen. Deze cyclus is geschikt om uitgevoerd te worden bij installaties die sanitair warm water produceren, en beantwoordt aan de aanbevelingen ter preventie van Legionella, vermeld in de volgende Tabel 2 van de norm CEN/tR 16355. Ref. in Bijlage C Temperatuur Stilstaand water Bezinksel Tabel 2 - Types warmwaterinstallaties Koud water en warm water gescheiden Koud water en warm water gemengd Geen opslag Geen circulatie van warm water C.1 - - - Met circulatie van warm water Opslag Geen circulatie van gemengd water Met circulatie van gemengd water Geen opslag vóór de mengkleppen Geen circulatie van gemengd water Met circulatie van gemengd water C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 ≥ 50 °C e in ≥ 50 °C waterverwamer met a ontsmetting d ontsmetting d e Thermische Thermische “opslag” ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - verwijderen c verwijderen c - - Opslag vóór de mengkleppen Geen circulatie van gemengd water C.7 in waterverwamer met a “opslag” - Met circulatie van gemengd water verwijderen c verwijderen c Geen circulatie van gemengd water NL Met circulatie van gemengd water C.8 C.9 C.10 ≥ 50 °C e Thermische Thermische Thermische ontsmetting d ontsmetting d ontsmetting d ≤ 3 l b Geen opslag vóór de mengkleppen - - ≤ 3 l b a Temperatuur > 55°C gedurende de hele dag of minstens 1u per dag >60°C. b Watervolume in de leidingen tussen het circulatiesysteem en de kraan met grotere afstand tot het systeem. c Het bezinksel uit de opslagwaterverwarmer verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke condities, maar minstens eenmaal per jaar. d Thermische ontsmetting gedurende 20 minuten op een temperatuur van 60°, gedurende 10 minuten op 65°C of gedurende 5 minuten op 70°C op alle afnamepunten minstens eenmaal per week. e De temperatuur van het water in de circulatiekring mag niet minder dan 50°C bedragen. - Niet vereist - 43

NL De thermische ontsmettingscyclus is evenwel niet in staat om alle Legionella-bacteriën in de opslagtank te vernietigen. Wanneer de ingestelde temperatuur van het water onder 55°C wordt teruggebracht, kan de Legionella-bacterie bijgevolg opnieuw optreden. Aandacht: de temperatuur van het water in de tank kan onmiddellijk ernstige brandwonden veroorzaken. Kinderen, mensen met een handicap en bejaarden zijn het meest aan dit risico voor brandwonden blootgesteld. Controleer de temperatuur van het water vooraleer een bad of een douche te nemen. OMSCHRIJVING VAN DE BOILER (sie fig. 4) A. Verklikkerlicht B. Afstelknop C. Voordeksel TECHNISCHE KENMERKEN Raadpleeg het gegevensplaatje (etiket in de buurt van de waterinlaat- en wateruitlaatleidingen) voor de technische kenmerken. Productinformatie 5 2,6 Kg Boven spoelbak Onder spoelbak Raadpleeg het gegevensplaatje 2,182 2,366 XXS 15 dB 38,8% 36,4% 5 De technische gegevens in de tabel en de andere gegevens vermeld in de productfiche (Bijjage A, die integraal deel uitmaakt van deze handleiding) zijn gedefinieerd volgens de EU-richtlijnen 812/2013 en 814/2013. Producten zonder etiket en bijhorende fiche voor waterverwarmergroepen en systemen met zonnepanelen, voorzien door de verordening 812/2013, zijn niet bestemd voor de uitvoering van dergelijke installaties. Producten uitgerust met regelknop hebben een thermostaat gepositioneerd in de conditie setting < klaar voor gebruik > aangegeven in de productfiche (Bijlage A) volgens dewelke de bijhorende energieklasse door de constructeur is verklaard. Dit toestel is in overeenstemming met de internationale normen voor elektrische veiligheid IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Het aangebrachte EG-keurmerk bevestigt de overeenstemming met de volgende communautaire richtlijnen, waar aan de fundamentele vereisten is voldaan: - LVD Richtlijn laagspanning: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106. - EMC Elektromagnetische compatibiliteit: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. - RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581. - ErP Energy related Products: EN 50440. INSTALLATIENORMEN (voorbehouden aan de installateur) ! OPGELET! Volg nauwkeurig de algemene aanbevelingen en de veiligheidsnormen op die vermeld staan in het begin van deze handleiding en volg de aanduidingen strikt op. De installatie en de eerste inbedrijfstelling van het toestel moeten gebeuren door een erkend vakpersoon overeenkomstig de voorschriften die ter zake van toepassing zijn en de eventuele reglementen van plaatselijke autoriteiten en volksgezondheidsinstellingen. Opgelet: dit is een toestel met vrije uitloop (zonder druk) dat op slechts één enkel aftappunt mag worden aangesloten. De aansluitingen voor water en elektriciteit dienen te gebeuren overeenkomstig de voorschriften die ter zake van toepassing zijn. Dit toestel dient om water op te warmen tot een temperatuur die lager ligt dan het kookpunt. Het moeten worden aangesloten op een toevoerleiding voor huishoudelijk water met de afmetingen en waarden die overeenstemmen met 44